Skip links

Mama-oma

Mama-Oma Project (MOP)

Het Mama-Oma Project heeft als doel (alleenstaande) moeders met kinderen te koppelen aan
autochtone oma’s. Allochtone moeders gaan actief participeren, krijgen daardoor meer verbinding met de Nederlandse cultuur en gebruiken en zullen beter kunnen aarden in de nieuwe samenleving. Zij worden hierbij geholpen door de jarenlange ervaring van de oma’s over opvoeden. De oma’s delen hun kennis en ervaring met de moeders en begeleiden hen bij maatschappelijke vraagstukken. Hierbij ontstaat een win-win-situatie: eenzaamheid onder ouderen wordt voorkomen en de moeders worden uit hun mogelijke isolement gehaald door het wederzijdse contact.

Mama-Oma Project valt in de prijzen
In maart 2019 is TalenTonen ten behoeve van het Mama-Oma Project als tweede geëindigd voor de prijs van het ING Fonds Help Nederland Vooruit. In mei 2020 heeft TalenTonen de eerste prijs gewonnen van Rotary Club Hilversum voor beste initiatief, gericht op de lokale
gemeenschap. TalenTonen ontving een financiële bijdrage. Met dit bedrag kunnen de Mama-Oma koppels deze zomer leuke dingen gaan doen en kunnen wij een feestelijke bijeenkomst organiseren.

Pilot project
Stichting TalenTonen heeft gedurende een jaar de pilot Mama-Oma opgezet in Hilversum. TalenTonen bracht 8 gezinnen in contact met Nederlandse oma’s. De oma’s hebben de moeders een beetje wegwijs
gemaakt in Nederland. Zij ondernamen graag activiteiten met de kinderen en konden de moeders ook begeleiden op het gebied van opvoeding, school of andere vragen. Voor de oma’s is het fijn om daarbij actief betrokken te kunnen zijn. De gevormde koppels hebben stand gehouden en zijn nog actief met elkaar.

Wat we als voordeel zien is dat de mama’s en de kinderen makkelijker
integreren en zich soepeler aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Zij krijgen adviezen die direct gerelateerd zijn aan hun dagelijks bestaan en kunnen op zo’n manier gemakkelijker voor zichzelf en hun omgeving zorg dragen. Een zorg minder voor hen, voor hun gezin en hun directe omgeving en voor de gemeenschap.

Uitbreiding
De succesvolle afgeronde pilot vormt de basis om het Mama-Oma Project uit te breiden. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel mogelijkheden zijn om mama’s met oma’s te koppelen, opdat er een duurzame verbinding tussen hen kan ontstaan. Stichting TalenTonen heeft het streven het project verder te laten groeien in meerdere gemeenten.

 Voor contact: 06-4344 1645, info@talentonen.nl