Skip links

Algemene Informatie

Oprichting

Stichting TalenTonen is opgericht in 2007 door Simin Sangian. Zij heeft haar levensdoel en overtuiging vormgegeven in deze organisatie. Zij is geboren in Iran en woont sinds 1985 in Nederland. Met haar vechtlust, overtuiging en vertrouwen in de visie dat elk mens talenten heeft, zet zij zich in voor migranten en vluchtelingen in onze samenleving.

Wat doet Stichting TalenTonen?

Stichting TalenTonen kan hulpverlening als welzijnscomponent van begeleiding bieden. Vele migranten/vluchtelingen en vluchtelingen zien hun mogelijkheden niet of hebben, gezien hun klein sociaal netwerk, de mogelijkheid nog niet gehad om hun talenten te ontwikkelen. Om de migranten/vluchtelingen de kans te bieden te participeren is het noodzakelijk om vertrouwen op te bouwen, belemmeringen weg te halen, sociaal te activeren en hun talenten te ontdekken. Stichting TalenTonen is opgericht om migranten/vluchtelingen, mannen en vrouwen met in achtneming de leeftijd en achtergrond, perspectief te bieden in Nederland.

Hoe gaat Stichting TalenTonen te werk?

Dit doet Stichting TalenTonen middels het organiseren van activiteiten en projecten (zie Projecten) die aansluiten zowel bij de culturele achtergrond van haar cliënten als bij de behoeftes van de maatschappij. Vanuit haar brede kennis over de culturele achtergrond van haar cliënten kan Stichting TalenTonen hen effectief benaderen, activeren en ondersteuning geven door professioneel begeleiding en dynamisch te coachen.

TalenTonen werkt met verschillende participatie stadia, zoals hieronder vermeld. Wij verwachten niet dat de deelnemers aan het einde van het project het laatste stadium hebben bereikt. Wij bepalen in welk stadium de deelnemers zitten voor aanvang van het project. En we koppelen projectdoelen aan het inzetten van participatie; wat willen wij dat ze leren of kunnen doordat ze veel zelf gedaan hebben. De ervaring leert dat voor de doelgroep inactieven met een lage sociaaleconomische status, de participatie vooraf zich in de eerste twee stadia bevindt. Wij willen dat de deelnemers zich ontwikkelen en dat ze na afloop van het project inderdaad een tot twee niveaus gestegen zijn.

0. Geen participatie

Mensen worden niet geïnformeerd over plannen; alleen over de activiteiten waar ze bij betrokken zijn.

1. Passieve participatie

Professionals hebben volledige controle over het programma, de planning en de organisatie van activiteiten, het leggen van contacten en zijn verantwoordelijk voor de financiering. Mensen worden geïnformeerd over plannen.

2. Participatie via informatie

Mensen worden geïnformeerd over het programma en de activiteiten en worden betrokken via het stellen en beantwoorden van vragen.

3. Participatie via consultatie

Mensen worden geconsulteerd over het programma en er wordt geluisterd en gehandeld naar hun visie als de professionals dat nodig achten. De besluitvorming ligt bij de professionals.

4. Functionele participatie

Mensen zijn meer betrokken bij het proces van besluitvorming. Ze doen actief mee aan de ontwikkeling van programma’s en activiteiten. Professionals hebben de controle in handen en nemen uiteindelijke besluiten.

5. Interactieve participatie

Mensen zijn betrokken in een partnership met professionals in planning en implementatie van activiteiten. Besluiten worden gezamenlijk gemaakt en mensen leveren hulpbronnen aan.

6. Zelf-mobilisatie

Professionals staan op de achtergrond in het programma. Mensen maken onafhankelijke keuzes, leggen hun eigen contacten en hebben volledige controle over planning en implementatie van activiteiten.

ANBI Status

Stichting TalenTonen heeft een ANBI status (817965828) en heeft een vrijwillig bestuur.